OK-FK-300 OKISHIBA YANAGIBA, 30 cm, Klingenhöhe 3,5 cm (Sashimi)

30.000,00 

OK-FK-300 OKISHIBA YANAGIBA, 30 cm, Klingenhöhe 3,5 cm (Sashimi)

Vorrätig